Ms VÂN

098 251 6825

Ms HÀ

098 297 3414

Tư vấn dịch vụ 

097 899 8162

Tiêu đề

“GIẢI PHÁP MỚI CHO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG”

Chứng Nhận Chất Lượng ISO 9001:2015

Chứng nhận chất lượng ISO 9001:2015

Ngày 19/11/2018 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Công nghệ Xây dựng Trường Sơn đã được chứng nhận là công ty Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về sản xuất sản phẩm từ vật liệu Composite.