Ms VÂN

098 251 6825

Ms HÀ

098 297 3414

hotline

097 899 8162

Tiêu đề

Chứng Nhận Chất Lượng ISO 9001:2015

Chứng nhận chất lượng ISO 9001:2015

Ngày 19/11/2018 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Công nghệ Xây dựng Trường Sơn đã được chứng nhận là công ty Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 về sản xuất sản phẩm từ vật liệu Composite.