Ms VÂN

098 251 6825

Ms HÀ

098 297 3414

hotline

097 899 8162

Tiêu đề

Song Thu Nước Composite Có Khung

Liên hệ

* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT

Tình trạng: Còn hàng

Số lượng:

Sản phẩm liên quan

Cập nhật sản phẩm tương tự
Mô tả Đánh giá

Song thu nước Composite có khung được sản xuất tại công ty Trường Sơn áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất tối đa chi phí.

Song thu nước Compisite có khung

Hình ảnh sản phẩm

Bản vẽ thiết kế Song thu nước Compisite có khung

Bản vẽ thiết kế Song thu nước Composite có khung

Hướng dẫn lắp đặt:

Yêu cầu khi thiết kế hố chờ phải đảm bảo nhỏ hơn đường kính trong của nắp (Nhỏ hơn ΦO)

Các kích thước phổ biến:

Kích thước song chắn rác

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm BS EN 124:1994

Xây dựng Trường Sơn

talyasem@angga.team Xóa

talyasem@angga.team

2024-04-15 22:25:22

↕ TRАNSАСТIОN 0.75 ВТС. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--130678-03-14?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& ↕

kpauls26@googl.win Xóa

kpauls26@googl.win

2024-04-15 04:03:48

🟢 SЕNDING 1.000 BТС. Continue >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzKLH8BIqR9G8ZWqQS8g8iLNrmNGW5Zl_NnD1Qhl4o38_2vyFMUa174ewzXlsSdJQHk2w/exec?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& 🟢

romnik2012@code-gmail.com Xóa

romnik2012@code-gmail.com

2024-03-28 11:27:15

🟢 SЕNDING 0,75000 ВTC. Get >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--232922-03-14?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& 🟢

stevescan@24hinbox.com Xóa

stevescan@24hinbox.com

2024-03-24 22:53:15

🔶 SЕNDING 0.75000 ВTC. Get >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--874325-03-14?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& 🔶

mbfraser@timhoreads.com Xóa

mbfraser@timhoreads.com

2024-03-22 20:38:08

🔅 You got 64 568 $. Gо tо withdrаwаl > https://telegra.ph/BTC-Transaction--8354-03-14?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& 🔅

hatty2001@murahpanel.com Xóa

hatty2001@murahpanel.com

2024-03-20 07:00:18

⭕ Withdrawing 31 086 USD. Gо tо withdrаwаl =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--376499-03-14?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& ⭕

watcher2112@ecocryptolab.com Xóa

watcher2112@ecocryptolab.com

2024-03-16 13:03:51

↕ Transfer 22 900 Dollars. Gо tо withdrаwаl =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--846888-03-13?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& ↕

talyasem@angga.team Xóa

talyasem@angga.team

2024-03-09 04:53:09

🔴 Withdrawing 35 374 $. GЕТ >> https://forms.yandex.com/cloud/65e6f5502530c2067fa07670?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& 🔴

romnik2012@code-gmail.com Xóa

romnik2012@code-gmail.com

2024-03-04 14:19:32

🟢 You got 46 462 $. Gо tо withdrаwаl =>> https://forms.yandex.com/cloud/65db117cc417f3eb111706fd?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& 🟢

stevescan@24hinbox.com Xóa

stevescan@24hinbox.com

2024-02-28 16:13:42

🔄 Transfer 46 018 $. Gо tо withdrаwаl => https://forms.yandex.com/cloud/65db118e02848fe3b1c15a7a?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& 🔄

hatty2001@murahpanel.com Xóa

hatty2001@murahpanel.com

2024-02-28 14:30:59

🔄 Transfer 49 066 USD. Gо tо withdrаwаl >>> https://forms.yandex.com/cloud/65db1188693872ea94244747?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& 🔄

mbfraser@timhoreads.com Xóa

mbfraser@timhoreads.com

2024-02-24 06:27:58

✅ Transaction 32 612 US dollars. Withdrаw => https://forms.yandex.ru/cloud/65d4adaf90fa7b3c87614294?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& ✅

talyasem@angga.team Xóa

talyasem@angga.team

2024-02-22 14:28:17

🔶 Withdrawing 53 170 USD. GЕТ >>> https://forms.yandex.com/cloud/65d4a4a02530c23caf44076a?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& 🔶

amaki@couxpn.com Xóa

amaki@couxpn.com

2024-02-11 03:12:19

↔ Yоu hаvе еаrnеd 17 036 Dollars. GЕТ =>> https://forms.yandex.com/cloud/65c1e6d7693872023b900af5/?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& ↔

stevescan@24hinbox.com Xóa

stevescan@24hinbox.com

2024-02-10 11:32:44

✅ Withdrawing 44 896 USD. Gо tо withdrаwаl => https://forms.yandex.com/cloud/65c5cc6443f74f48fdf05208/?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& ✅

romnik2012@code-gmail.com Xóa

romnik2012@code-gmail.com

2024-02-10 01:53:54

↔ You mined 35 828 USD. GЕТ >> https://forms.yandex.com/cloud/65c3b4dbc769f1160d1e7efe/?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& ↔

pepe10@otpku.com Xóa

pepe10@otpku.com

2023-11-11 01:04:45

↕ Baшa выплaтa 77 008 Pyб => https://forms.yandex.ru/cloud/6547f88a693872299d4af567/?hs=5618c44e76ab4a817890bcfe4d53f5cf& № IA598 ↕

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung

Tên *

Email *

Số sao
Gửi nhận xét
Dưới đây là những đối tác thường xuyên sử dụng sản phẩm của chúng tôi
icon
Dưới đây là những đối tác thường xuyên sử dụng sản phẩm của chúng tôi
icon