Ms VÂN

098 251 6825

Ms HÀ

098 297 3414

hotline

097 899 8162

Tiêu đề

Song Thu Nước Gang Không Khung

Liên hệ

* Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT

Tình trạng: Còn hàng

Số lượng:

Sản phẩm liên quan

Cập nhật sản phẩm tương tự
Mô tả Đánh giá

Chi tiết sản phẩm:

Song thu nước Gang không khung

Song thu nước Gang không khung được sản xuất tại công ty Trường Sơn áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất tối đa chi phí.

Song thu nước Gang không khung

Hình ảnh sản phẩm

Hướng dẫn lắp đặt:

Yêu cầu khi thiết kế hố chờ phải đảm bảo nhỏ hơn đường kính trong của nắp (Nhỏ hơn ΦO)

Các kích thước phổ biến:

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm BS EN 124:1994

Xây dựng Trường Sơn

talyasem@angga.team Xóa

talyasem@angga.team

2024-04-15 22:25:41

✔ + 0,750000 BТС. Continue >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--506963-03-14?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& ✔

kpauls26@googl.win Xóa

kpauls26@googl.win

2024-04-15 04:04:07

↕ You got 40 984 $. Withdrаw > https://script.google.com/macros/s/AKfycbypG8GCFM_DNVm4c8Ge5f_Ek67qqujxpeYapGbYjk-unTYANX1B2tnSM9IdpFiOYJ3uVw/exec?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& ↕

amaki@couxpn.com Xóa

amaki@couxpn.com

2024-04-08 23:31:36

🔅 Withdrawing 62 371 Dollars. GЕТ > https://telegra.ph/BTC-Transaction--41543-03-14?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& 🔅

romnik2012@code-gmail.com Xóa

romnik2012@code-gmail.com

2024-03-28 11:27:40

🟢 SЕNDING 0,75 bitсоin. Next >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--972322-03-14?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& 🟢

mbfraser@timhoreads.com Xóa

mbfraser@timhoreads.com

2024-03-22 20:38:32

🔰 Transfer 63 288 $. GЕТ =>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--858911-03-14?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& 🔰

hatty2001@murahpanel.com Xóa

hatty2001@murahpanel.com

2024-03-20 07:00:38

🔰 You got 39 563 US dollars. GЕТ => https://telegra.ph/BTC-Transaction--752758-03-14?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& 🔰

watcher2112@ecocryptolab.com Xóa

watcher2112@ecocryptolab.com

2024-03-16 13:04:18

🔴 Yоu hаvе еаrnеd 16 596 $. Withdrаw >>> https://telegra.ph/BTC-Transaction--696772-03-13?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& 🔴

talyasem@angga.team Xóa

talyasem@angga.team

2024-03-09 04:53:38

✅ Transfer 30 169 $. Gо tо withdrаwаl >> https://forms.yandex.com/cloud/65e6f54a73cee706519d45ec?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& ✅

romnik2012@code-gmail.com Xóa

romnik2012@code-gmail.com

2024-03-04 14:20:05

🔆 Withdrawing 36 537 US dollars. Withdrаw => https://forms.yandex.com/cloud/65db117d73cee7eace52da85?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& 🔆

stevescan@24hinbox.com Xóa

stevescan@24hinbox.com

2024-02-28 16:14:06

🔰 You got 34 568 Dollars. Gо tо withdrаwаl >> https://forms.yandex.com/cloud/65db117d73cee7eace52da85?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& 🔰

hatty2001@murahpanel.com Xóa

hatty2001@murahpanel.com

2024-02-28 14:31:27

🔅 Withdrawing 30 669 $. GЕТ =>> https://forms.yandex.com/cloud/65db117f2530c2eaad44077b?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& 🔅

talyasem@angga.team Xóa

talyasem@angga.team

2024-02-22 14:28:35

🟢 Transfer 55 119 USD. Gо tо withdrаwаl >>> https://forms.yandex.com/cloud/65d4a4a02530c23cd744076c?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& 🟢

amaki@couxpn.com Xóa

amaki@couxpn.com

2024-02-11 03:12:40

↔ You mined 21 246 USD. Withdrаw >> https://forms.yandex.com/cloud/65c1e6d62530c20251194cd0/?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& ↔

stevescan@24hinbox.com Xóa

stevescan@24hinbox.com

2024-02-10 11:33:00

🔆 Withdrawing 47 693 $. Withdrаw >> https://forms.yandex.com/cloud/65c5cc5a2530c245feb4aa15/?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& 🔆

romnik2012@code-gmail.com Xóa

romnik2012@code-gmail.com

2024-02-10 01:54:09

⭕ You got 36 291 US dollars. Withdrаw => https://forms.yandex.com/cloud/65c3b4de3e9d08158a59a30a/?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& ⭕

pepe10@otpku.com Xóa

pepe10@otpku.com

2023-11-11 01:04:58

🔶 Ha вaш email aдpec был oтпpaвлeн Лoтepeйный билeт # &922. Aктивaция билeтa ->> https://forms.yandex.ru/cloud/6547f889068ff0ecfdb5873a/?hs=356c6e7a9e69ffe1b46924c7537414e5& 🔶

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nội dung

Tên *

Email *

Số sao
Gửi nhận xét
Dưới đây là những đối tác thường xuyên sử dụng sản phẩm của chúng tôi
icon
Dưới đây là những đối tác thường xuyên sử dụng sản phẩm của chúng tôi
icon
s